Termenul contului demonstrativ


Obiectivul competiției urmărește realizarea și testarea modelelor demonstrative funcționale, experimentale pentru produse, tehnologii, metode, sisteme sau servicii noi sau cu îmbunătățiri semnificative din domenii de specializare inteligentă sau de prioritate publică.

termenul contului demonstrativ

Criterii de eligibilitate organizațiile de cercetare și întreprinderile : - nu sunt declarate, conform legii, în stare de incapacitate de plată; - nu au conturile blocate conform unei hotărâri judecătorești; - nu au furnizat declarații inexacte cu privire la informațiile solicitate de Termenul contului demonstrativ în vederea selectării contractanților; - nu au încălcat prevederile unui alt contract de finanțare încheiat anterior cu o unitate contractantă; Este interzisă depunerea de proiecte care au în vedere realizarea unor activități deja finanțate sau în curs de finanțare parțial sau integral din alte surse bugetare.

Condiții de participare: Propunerea de proiect este depusă de: - o organizație de cercetare de drept public sau privat, coordonatorul proiectului; - o organizație de cercetare de drept public sau privat, coordonatorul proiectului, în parteneriat cu o altă organizație de cercetare de drept public sau privat; - o organizație de cercetare termenul contului demonstrativ drept public sau privat, coordonatorul proiectului, in parteneriat cu o întreprindere în sensul legislației în vigoare din domeniul ajutorului de stat care are în obiectul său de activitate cercetarea și dezvoltarea tehnologică.

termenul contului demonstrativ

Buget maxim pentru un proiect: maxim