Opțiunea de cumpărare, A intervenit o problemă.


opțiunea de cumpărare

The preparations for the development of TIP had already started before NEC informed the municipality that it wished to exercise its purchase option. În opinia NEC, diferența dintre cele două valori corespunde beneficiului pe care acesta l-ar primi în cazul în care și-ar exercita opțiunea de cumpărare. In NEC's view, the difference between both values corresponds to the benefit it would receive if it exercised its purchase option.

Astfel, formația spaniolă nu a activat opțiunea de cumpărare la sfârșitul împrumutului. Thus, the Spanish side didn't activate the option to buy the player at the end of the loaning period.

  1. Contracte de închiriere cu opțiunea de cumpărare În ce consta închirierea cu opțiune de cumpărare?
  2. Strategii comerciale cu indicatori de pescuit
  3. Model de pact de opţiune (de vânzare) | Modele de contracte, cereri, acţiuni si alte acte

Întrucât nu avea intenția de a efectua operațiuni pe cont propriu, municipalitatea a optat pentru soluția opțiunea de cumpărare de Opțiunea de cumpărare, și anume un contract de închiriere cu opțiunea de cumpărare. As it had no intention of running operations itself, the Municipality opted for the solution proposed by Hammar, i.

Comisia aprobă plata sau opțiunea de cumpărare; the Commission provides consent to the payment or call option ; Opțiunea de vânzare ar fi exercitată doar dacă prețul exercițiului ar fi mai mare decât prețul pieței, iar opțiunea de cumpărare ar fi exercitată doar dacă prețul exercițiului ar fi mai mic decât prețul pieței. The put option would be exercised only if the exercise price were higher than the market opțiunea de cumpărare and the call option would be exercised only if the exercise price were lower than the market price.

Optiuni - investitori si mod de functionare

Prin urmare, intenția Duferco ar fi fost să facă sau nu uz de opțiunea de cumpărare opțiunea de cumpărare săptămânile sau lunile care au urmat acordării sale de către FSIH. The intention was therefore for Duferco to either use or not use the purchase option in the weeks or months after it was granted by FSIH.

La momentul tranzacției, municipalitatea primise informații care au determinat-o să presupună că, în pofida problemelor sale financiare, era posibil ca NEC să-și poată exercita opțiunea de cumpărare. At the time of the transaction, the municipality had received information that made it presume that - despite its financial problems - it was possible that NEC would be able to exercise its purchase option.

Traducere "opțiunea de cumpărare" în engleză

Clauzele privind opțiunea de cumpărare nu prevăd un preț sau un mecanism de stabilire a prețului, însă acest lucru nu este relevant în opinia Țărilor de Jos. The fact that the clauses on the purchase option do not stipulate a price or price opțiunea de cumpărare is not relevant according to the Netherlands. Era clar în interesul municipalității să ramburseze NEC pentru renunțarea de către acesta la opțiunea de cumpărare.

It was clearly in the interest of the municipality to reimburse NEC for its waiving of the purchase option.

În măsura în care un astfel de preț rezonabil se apropie de sau este egal cu valoarea de piață a dreptului de superficie aferent pentru De Eendracht, opțiunea de cumpărare ar părea să aibă doar o valoare economică limitată.

Model de pact de opţiune (de vânzare)

To the extent that such a reasonable price approximates or equals the market value of the right of superficies pertaining to De Eendracht, the purchase option would appear to have only a limited economic value.

Ar trebui remarcat faptul că nu este clar care este prețul pe care NEC ar fi trebuit să-l plătească municipalității în cazul în care și-ar fi exercitat opțiunea de cumpărare și ar fi achiziționat De Eendracht.

opțiunea de cumpărare

Opțiunea de cumpărare should be noted that it is unclear what price NEC would have had to pay the municipality if it had exercised the purchase option and acquired De Eendracht.

Opțiunea de cumpărare poate fi dedusă din acordul de intenție și din contractul de închiriere încheiate între municipalitate și societatea Exploitatiemaatschappij De Goffert B.

The purchase option can be deducted from the intention and lease contracts between the municipality and the company Exploitatiemaatschappij De Goffert B. În cea mai bună tranzacționare din urmă, Comisia și-a exprimat surprinderea cu privire la faptul că opțiunea de cumpărare ar fi fost acordată gratuit deși aceasta avea o valoare economică sigură pentru grupul Duferco, care putea să o exercite în cel mai convenabil mod posibil.

Finally, the Commission was surprised that the purchase option had been granted at no cost when it had a certain economic value for the Duferco Group, which could exercise it to suit its interests. The municipality agreed to buy the claim for EUR 2,2 million in September ÎnAsker Brygge s-a prevalat de opțiunea de cumpărare. InAsker Brygge called upon the option.

Prin urmare, în opinia Germaniei opțiunea de cumpărare nu reprezintă o dovadă clară privind existența opțiunea de cumpărare plan unic de investiții care să includă atât Sovello1, cât și Sovello2.

Traducere "purchase option" în română

Therefore, they conclude that the buying option would not be a clear proof for a common investment plan covering Sovello1 and Sovello2. Interdicții privind dividendele, cupoanele, reachiziționarea, opțiunea de cumpărare și răscumpărarea Dividend, Coupon, RepurchaseCall and Buy Back ban În ciuda recomandărilor anterioare ale Curţii, acestea au închiriat clădiri pe termen lung, fără opţiunea de cumpărare, ceea ce face achiziţionarea ulterioară mai costisitoare.

opțiunea de cumpărare

Despite the Court's previous recommendations they have rented buildings on a long-term basis without an option to purchasewhich makes a subsequent acquisition more expensive.

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te opțiunea de cumpărare să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate.

Browser incompatibil

Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest opțiunea de cumpărare.

opțiunea de cumpărare

Propune un exemplu.