Modul de deschidere a veniturilor suplimentare, Traducere "statement of revenue" în română


A surplus is entered in Article 3 0 0 of the statement of revenue.

Raportul anual la buget Art. Acest raport va cuprinde un rezumat al politicilor macroeconomice în contextul cărora au fost elaborate proiectele de buget, precum şi strategia Guvernului în domeniul investiţiilor publice. Aprobarea bugetului de către Parlament Art. Procesul bugetar bugetului de către Parlament Art. Informaţii privind programele de investiţii publice Art.

Un excedent este înscris la articolul 3 0 0 din situația veniturilor. Any financial contribution will be entered in Chapter 2 2 of the statement of revenue and may lead to additional appropriations being made available.

site- uri de bani rapid în

Orice contribuție financiară va fi inclusă în capitolul 2 2 din Situația veniturilor și poate duce la punerea la dispoziție de credite suplimentare. The Management Board of the Foundation shall implement the statement of revenue and expenditure on its own responsibility modul de deschidere a veniturilor suplimentare accordance with this Regulation and within the limits of the appropriations allotted.

Consiliul de administraţie al Fundaţiei execută balanţa de venituri şi cheltuieli pe propria responsabilitate, în conformitate cu prezentul regulament şi în limitele alocărilor efectuate.

Titlul II. IMPOZITUL PE VENIT

Nu se colectează nici un venit şi nu se efectuează nici o cheltuială, dacă acestea nu sunt creditate sau debitate la un articol din situaţia de venituri şi cheltuieli. If the statement of revenue and expenditure is not finally adopted at the beginning of the financial year, Article of the Treaty shall apply to commitment and payment of expenditure already approved in principle in the last statement duly adopted.

sponsori de câștiguri online

În cazul în care situaţia de venituri şi cheltuieli nu este adoptată definitiv la începutul exerciţiului financiar, se aplică art. Monitors the implementation of the budget and submits a quarterly report to the City Council, presenting the statement of revenue and expenditure of the municipality.

CUM SA AI UN VENIT PASIV - Totul despre veniturile pasive

Monitorizează punerea în aplicare a bugetului și să prezinte un raport trimestrial la Consiliul Local, descrie situația veniturilor și cheltuielilor a municipiului. As such, any revenue from fines entered in Article 7 1 3 modul de deschidere a veniturilor suplimentare the statement of revenue may give rise to the provision of appropriations.

Venituri salariale realizate în acord global-venituri brute III. Recalcularea pensiilor I. De altfel, potrivit art. Potrivit alin.

Astfel, eventualele venituri provenite din amenzi, înscrise la articolul 7 1 3 din situația veniturilorpot conduce la deschiderea de credite.

I was a member of a group within the government which drafted the guidelines for the State's statement of revenue and expenditure and decided on the most important issues subject to dispute.

Am făcut parte dintr-un grup din cadrul guvernului care a stabilit o serie de orientări în legătură cu situația veniturilor și cheltuielilor statului și a luat decizii asupra celor mai importante subiecte în litigiu. Payment by Switzerland shall be credited to the Union and Euratom Programmes as budget receipts allocated to the appropriate budget heading in the statement of revenue of the general budget of the Modul de deschidere a veniturilor suplimentare.

Account Options

Plățile efectuate de Elveția se creditează în programele Uniunii Europene și Euratom ca venituri la buget alocate liniei bugetare corespunzătoare din situația veniturilor la bugetul general al Uniunii. Articolul 39 din Regulamentul CE nr.

cum să faci bani pe videoclipuri

In accordance with the Regulation, if, at the end of a year, the target amount is exceeded, the surplus shall be paid back to a special heading in the statement of revenue in the general budget of the European Communities. În conformitate cu Regulamentul, dacă la încheierea unui exercițiu se depășește suma țintă, excedentul va fi rambursat într-o rubrică specială în situația veniturilor din bugetul general al Comunităților Europene.

Balanţa de venituri şi cheltuieli se subdivide în titluri, capitole, articole şi elemente conform naturii venitului sau cheltuielii sau scopului, după VC prin token sistem de clasificare zecimală.

tranzacționarea cu succes a opțiunilor

The revenue and expenditure account shall cover all revenue and expenditure transactions relating to the preceding financial year. It shall be submitted in the same form and following the same subdivisions as the statement of revenue and expenditure.

Venituri pasive din investiții

Contul de venituri şi cheltuieli cuprinde toate tranzacţiile de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar anterior. El este prezentat în aceeaşi formă şi având aceleaşi subdiviziuni ca şi balanţa de venituri şi cheltuieli. Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați.

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate.

Venituri pasive din bunurile pe care le deții

Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu.