Circulația opțiunilor


Principalele obiective de politică Opțiuni de politică Evaluarea impactului opțiunilor de politică Opțiunea preferată Monitorizare și evaluare Definirea problemei În cazul în care cetățenii și întreprinderile din UE doresc să își exercite dreptul la liberă circulație sau să beneficieze de libertățile pieței interne, alegând să locuiască sau să facă afaceri în alt stat membru, aceștia se confruntă cu dificultăți în ceea ce privește prezentarea documentelor oficiale necesare și acceptarea acestora de către statul membru în cauză.

circulația opțiunilor legile privind câștigarea de bani pe internet

Aceștia trebuie să respecte formalități administrative disproporționate și împovărătoare pentru a dovedi autenticitatea diferitelor documente oficiale și a combate incertitudinea juridică. Aceste formalități privesc legalizarea, apostila, precum și copiile legalizate și traducerile autorizate.

Această măsură are circulația opțiunilor obiective: 1 reducerea incertitudinii juridice, circulația opțiunilor costurilor și procedurilor de lungă durată cauzate de formalitățile menționate anterior care complică exercitarea dreptului la liberă circulație circulația opțiunilor către cetățenii UE și a libertăților aferente pieței interne de către întreprinderile din UE și 2 acordarea garanțiilor necesare pentru a preveni utilizarea documentelor circulația opțiunilor falsificate în interiorul UE.

Funcția principală a documentelor oficiale este de a oferi dovezi factuale privind actele înregistrate de către o autoritate publică.

circulația opțiunilor câștigând bani pe internet prin intermediul unui comerciant

În timp ce documentele oficiale naționale sunt presupuse a fi autentice fără dovezi suplimentare, documentele oficiale provenind din alte state membre sunt acceptate în statul membru în care acestea sunt prezentate cu condiția să fie dovedită autenticitatea acestora prin apostilă, legalizare sau o formă specială, și anume circulația opțiunilor legalizate și circulația opțiunilor circulația opțiunilor.

Exemple tipice de documente oficiale privind drepturile cetățenilor și întreprinderilor din UE care trebuie să respecte formalitățile administrative identificate sunt · actele de stare civilă de exemplu documente referitoare la naștere, căsătorie și deces ; · documentele referitoare la reședință, cetățenie și naționalitate; · documentele referitoare la bunuri imobile; · documentele referitoare la statutul juridic și reprezentarea unei societăți sau circulația opțiunilor unei alte întreprinderi; · documentele referitoare la drepturile de proprietate intelectuală; · documente care să ateste absența cazierului judiciar.

Străzile de lângă Parlament și Președinție, redeschise pentru circulație

Formalitățile de legalizare, apostila, copiile legalizate și traducerile autorizate sunt mecanisme perimate și disproporționate pentru a stabili autenticitatea documentelor oficiale, întrucât în cazul existenței unor îndoieli întemeiate ar putea fi identificate mecanisme mai eficiente care ar circulația opțiunilor consolidarea încrederii reciproce între statele membre în cadrul pieței unice. Actualele instrumentele de drept al Uniunii și de drept internațional nu oferă soluții satisfăcătoare pentru ca documentele oficiale să fie acceptate mai ușor în statele membre.

circulația opțiunilor cum să lucrezi pe internet pentru un începător fără investiții

Legislația UE abordează problema autenticității documentelor oficiale pe o bază sectorială, uneori în mod explicit, dar, în general, într-o manieră inconsecventă. De regulă, se pot distinge trei abordări: 1 instrumentul relevant din legislația UE prevede în mod explicit scutirea de cerința de autentificare a documentelor de exemplu instrumentele în materie de justiție civilă pentru actele judiciare ; 2 instrumentul relevant din legislația UE nu conține nicio trimitere explicită la autentificare, dar prevede alte mijloace pentru a verifica autenticitatea documentelor oficiale provenind din circulația opțiunilor state membre de exemplu, recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale sau 3 instrumentul nu conține o trimitere face 500 rapid pe Internet la eliminarea autentificării și nici nu prevede mijloace alternative în acest scop de exemplu, libera circulație a persoanelor.

Există, în plus, un volum vast de instrumente de drept internațional circulația opțiunilor permit abordări divergente ale acestor aspecte legate de documentele oficiale, inclusiv Convenția privind apostila de la Haga, Convenția de la Bruxelles privind eliminarea legalizării actelor în statele membre și diferitele convenții ale Comisiei Internaționale de Stare Civilă.

Cu toate acestea, respectivele instrumente s-au dovedit insuficiente pentru circulația opțiunilor obiectivului de ușurare a sarcinilor administrative pentru cetățenii și întreprinderile din UE și, prin urmare, încă limitează exercitarea drepturilor fundamentale. Din cauza deficiențelor menționate mai sus, întreprinderile și cetățenii din UE se confruntă încă circulația opțiunilor multe situații cu proceduri costisitoare și de lungă durată.

Se poate estima că de-a lungul unui an, pentru cetățenii și întreprinderile din UE costul de obținere a apostilei pentru utilizarea acesteia în interiorul UE se ridică la peste 25 de milioane EUR.

Costurile anuale totale estimate pentru legalizarea documentelor oficiale pot fi între 2,3 și 4,6 milioane EUR. În plus, costurile anuale pentru copiile legalizate pentru cetățenii și întreprinderile din UE pot fi estimate ca fiind situate între 75 și de milioane EUR.

Costurile totale pentru traducerile autorizate pentru cetățenii și întreprinderile din UE se pot ridica la de milioane EUR pe an. Din aceste motive, este necesară o abordare orizontală pentru a facilita și consolida exercitarea de către cetățenii UE a dreptului la liberă circulație și de către întreprinderile din UE a libertății de stabilire și a libertății de a presta servicii în cadrul pieței unice.

Analiza subsidiarității UE este mai bine plasată decât statele membre să ia măsuri pentru a elimina obligația de legalizare și aplicare a apostilei și pentru a simplifica cerințele privind copiile legalizate și traducerea autorizată și, în același timp, pentru a asigura un cadru transfrontalier și intersectorial al UE în vederea atingerii unui nivel mai eficient de detectare a fraudelor și a documentelor oficiale circulația opțiunilor.

52013SC0145

O acțiune la nivelul UE ar ajuta cetățenii și circulația opțiunilor din UE să utilizeze diferitele categorii de documente oficiale în situații transfrontaliere fără să întâmpine formalități administrative disproporționate, greoaie și costisitoare.

Din aceste motive, acțiunea UE ar asigura un grad mai ridicat de eficiență. Adoptarea unei măsuri de simplificare care se aplică direct și care conține principiile orizontale referitoare la libera circulație a documentelor oficiale între statele membre demonstrează clar valoarea adăugată a unei acțiuni la nivelul UE.

Acțiunea la nivelul UE ar respecta principiul proporționalității prin concentrarea exclusivă asupra eliminării și simplificării formalităților administrative identificate.

circulația opțiunilor care este oportunitatea de a câștiga bani prin internet

circulația opțiunilor Principalele obiective de politică Pe baza definirii problemei, pot fi identificate următoarele obiective generale circulația opțiunilor specifice : Obiective generale: · Facilitarea și consolidarea exercitării depline a drepturilor UE în materie de liberă circulație de către cetățenii și întreprinderile din UE.

Obiective specifice: · Reducerea dificultăților cauzate de formalitățile administrative în ceea ce privește acceptarea documentelor oficiale provenind din alte state membre. Opțiuni de politică Cinci opțiuni au fost avute în vedere, iar în cadrul opțiunii de politică 4 au fost analizate în detaliu șapte subopțiuni: Opțiunea de politică 1: Menținerea situației actuale scenariul de bază. Opțiunea de politică 2: O măsură fără caracter legislativ care să promoveze cele mai bune practici între statele membre, în scopul de a facilita circulația transfrontalieră a documentelor circulația opțiunilor.

circulația opțiunilor câștigați bani pentru o recenzie

Opțiunea de politică 3: Ratificarea Convenției de la Bruxelles din de către toate statele membre, încurajată de către Comisie, și anume eliminarea legalizării și a apostilei pentru o gamă largă de documente oficiale și utilizarea cooperării administrative, astfel cum a fost stabilit în cadrul convenției. Opțiunea de politică 4: O măsură legislativă care să promoveze libera circulație a cetățenilor și întreprinderilor prin simplificarea formalităților administrative legate de utilizarea și acceptarea anumitor documente oficiale în UE, completată de o mai bună cooperare administrativă între statele membre și de eliberarea unor formulare standard multilingve.

Acest instrument ar elimina obligația de legalizare și aplicare a apostilei; circulația opțiunilor de aplicare al inițiativei ar fi, de asemenea, extins, prin adăugarea unor dispoziții privind simplificarea utilizării transfrontaliere a copiilor legalizate și a traducerilor autorizate.

(P-2) Compartiment circulaţia pe drumurile publice

Îmbunătățirea cooperării administrative poate fi rezolvată prin trei subopțiuni: Subopțiunea 4A: Cooperarea administrativă, astfel cum este prevăzută în cadrul opțiunii de politică 3. Subopțiunea 4B: Cooperare administrativă pe baza Sistemului de informare al pieței interne IMI în cazul existenței unor îndoieli întemeiate privind autenticitatea documentelor oficiale. Subopțiunea 4C: Crearea unei rețele de circulația opțiunilor civile bazată pe rețeaua europeană de registre de stare civilă.